Biooljor
MFA (mixed fatty acid)

Bio25

Vår populäraste olja som levererats till kunder i många år. Passar både små och stora anläggningar.

Rekommenderad lagringstemperatur ca 40 grader.

Askhalt max 0,05%, kvävehalt 0,1%

Bio25LAK

Som Bio25 men med en lägre aska och kvävehalt. Lämpar sig bra för anläggningar med högre miljöambitioner.

Rekommenderad lagringstemperatur ca 40 grader.

Askhalt max 0,02%, kvävehalt 0,02%.

Bio-10

Vår lättaste olja, består av rester från biodieseltillverkning och finare restprodukter. Den håller sig flytande ner till -10 grader, men kan behöva lite värme under de kallaste månaderna.

Askhalt max 0,05%, kvävehalt 0,0075%.

Bio30

Vår tjockaste olja som lämpar sig för större industri med rökgasrening.

Askhalt max 0,3%, kvävehalt 0,1%.

Rekommenderad lagringstemperatur ca 40 grader.

Tre viktiga kriterier om hållbarhet för biooljor

Vegoils oljor uppfyller samhällets tre krav för att klassas som hållbara biobränslen.

Mindre utsläpp

Minst 50 % lägre växthusgasutsläpp i förhållande till fossilt bränsle

Återanvänd

Enbart rest och avfallsprodukter från en tidigare produktion

Naturligt innehåll

Innehålla vegetabiliska och/eller animaliska restprodukter

Inbesparingen i CO2 och växthusgaser vid användning av våra produkter med KNR 3823 1990  är 90-97 % beroende på var i landet användningen sker.

Rulla till toppen