Två glada personer står tillsammans vid ett blommande rapsfält.

Vegoil

En del av Energifabriken, för en fossilfri framtid

Christopher Thelin

Supply Chain Manager
070-657 47 91
christopher.thelin@vegoil.se

Catarina Flod

Försäljning
070-385 01 01
catarina.flod@vegoil.se

Charlotte Elander

VD
010-25 21 271
charlotte@energifabriken.se

Ekonomi


010-25 21 201
ekonomi@vegoil.se

Om Vegoil

Vi arbetar uteslutande med förnybara och vegetabiliska råvaror och produkter i syfte att hjälpa värmeverk och större industrier att minska utsläppen av koldioxid och växthusgaser. Genom att byta ut fossilt bränsle, sedan 2006. Vi har lång erfarenhet och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Vegoil är även en del i Energifabriken. Koncernen arbetar med förnybara bränslen för värme och transportbehov. Verksamheten bedrivs i Norden, kunderna är ofta företag och organisationer som vill gå före i omställningen till det förnybara samhället.

Koncernen ägs av tre familjer som även driver tre lantbruk i Östergötland. Lantbruken har varit fossilfria sedan 2009, de var bland de första i världen med fossilfria lantbruk. I koncernen ingår bolagen Energifabriken, Ecobränsle, Fillngo, RE&GO och Vegoil.

Leverantörssamverkan, Supplier Cooperation

Ni är en viktig del av vår värdekedja och vårt hållbarhetsarbete. I vårt arbete med att kartlägga våra leverantörskedjor ber vi nu om er hjälp att svara på några frågor via länken nedan. Detta görs dels för att ytterligare kvalitetssäkra våra värdekedjor, dels för att möta de kundkrav och lagkrav som ställs på oss. Svar önskas senast 19 januari 2024. Frågor ställer du till sustainability@energifabriken.se.

Här hittar du länken till formuläret på svenska.

You are an important part of our value chain and our sustainability work. In our work to map our supply chains, we are now asking for your help in answering some questions via the link below. This is done in part to further ensure the quality of our value chains, and to meet the customer and legal requirements placed on us. Answers are desired no later than January 19, 2024. If any questions ask sustainability@energifabriken.se.

Link to form in English.

Rulla till toppen