Energifabriken Vegoil. Flaska med växtbaserat bränsle på en trästock i grönska.
Vegoil erbjuder

Den fossilfria oljan

En vegetabilisk bioolja från Vegoil ersätter fossil olja och minskar CO2-utsläppen med ungefär 3 ton per m3. Det gör stor klimatnytta och är en pusselbit i en förnybar värld.

Vi har en lång erfarenhet och hög leveranssäkerhet. Det är den viktigaste faktorn till vår framgång.

För att bränslen ska betraktas som hållbara
ska det i hela produktionskedjan
kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld.


HÅLLBARHETSBESKED

Ett lagstadgat kontrollsystem för hållbara biobränslen.

Från och med den 1 aug 2010 finns en lag om hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen. För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld.

För att säkerställa detta ska företagen ha ett kontrollsystem. Vegoil EP AB är innehavare av hållbarhetsbesked.

Bioolja i en provflaska, som hålls upp av en analytiker.
MÅNGA FÖRDELAR MED

Användning av bioolja

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden.

Biooljan är helt utan skattebelastning då varken energiskatt, koldioxidskatt eller utsläppsrätter behöver betalas.

Lönsamheten har ökat för användning inom industrin med normalt reducerade skatter. Koldioxidskatten på fossila bränslen har successivt höjts från 2015.

EN HÅLLBAR OCH FRAMTIDSSÄKER

Transport och lagerhållning

Tankbåtar

Våra produkter, biooljan levereras ifrån våra leverantörer med båt till våra tankdepåer

Stor tankdepå

Våra tankdepåer finns på flera orter och är helt optimerade för biooljor. De tryggar din leverans.

Flera kvaliteter

I och med vår mycket stora anläggning har vi utrymme för ett flertal olika kvaliteter av bioolja.

Lastbilstransport

Lastbilarna drivs med förnybart drivmedel, biooljan levereras filtrerad i 45-55°C.

Historik och erfarenhet

Sedan 2006 har vi levererat bioolja med leveranssäkerhet. Med oss får du en trygg leverantör.

Hållbar värme

Alla tankar hålls varma med tre biopannor på 250kW som eldas med egen bioolja sedan 2008

Våra transportörer är alla certifierade enligt

ISO-14001:2015
ISO-9001:2015

Rulla till toppen