Energifabriken Vegoil. Flaska med växtbaserat bränsle på en trästock i grönska.

Vegoil erbjuder

Den fossilfria oljan

Ursprunget är vegetabiliskt och tillverkas av restprodukter från livs och biodrivmedels produktion. Oljorna har sitt ursprung från bland annat raps, soja, majs och solros. Det gör stor klimatnytta och är en av pusselbitarna som tar oss till en förnybar värld.

Vi har en lång erfarenhet och hög leveranssäkerhet. Det är den viktigaste faktorn till vår framgång.

KONTROLL

Hållbarhetsbesked

Vegoil EP AB innehar Hållbarhetsbesked. Det säkerställer att våra produkter är hållbara över hela livscykeln. Tillsynen sköts av Energimyndigheten.

Du som kund kan tryggt handla dina produkter från Vegoil.

Bioolja i en provflaska, som hålls upp av en analytiker.
MÅNGA FÖRDELAR

Användning av bioolja

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden.

Biooljan är skattefri då varken energiskatt, koldioxidskatt eller utsläppsrätter behöver betalas.

Lönsamheten har ökat för användning inom industrin med normalt reducerade skatter. Koldioxidskatten på fossila bränslen har successivt höjts från 2015.

HÅLLBAR OCH FRAMTIDSSÄKER

Transport och lagerhållning

Tankbåtar

Våra produkter, biooljan levereras ifrån våra leverantörer med båt till våra tankdepåer

Stor tankdepå

Våra tankdepåer finns på flera orter i Norden och är helt optimerade för biooljor. De tryggar din leverans.

Flera kvaliteter

I våra hamncisterner lagerhåller vi ett flertal olika kvaliteter av bioolja.

Lastbilstransport

Lastbilarna drivs med förnybart drivmedel, biooljan levereras filtrerad i 45-55°C.

Historik och erfarenhet

Sedan 2006 har vi levererat bioolja med leveranssäkerhet. Med oss får du en trygg leverantör.

Hållbar värme

Alla tankar hålls varma med tre biopannor på 250kW som eldas med egen bioolja sedan 2008

Våra transportörer är alla certifierade enligt

ISO-14001:2015
ISO-9001:2015

Rulla till toppen